Loading...

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Produkt (nazwa / model/ id) : ...........................................................................................................

Data nabycia _ _ | _ _ | _ _ _ _

Opis (sposób lub przyczyna powstania) uszkodzenia :

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………..

Dane Klienta:

Firma: ...................................  Nip:............................

Imię: ………………………………………..Nazwisko :……………………………………………

Adres:……………………………………………………………………………………………………

kod poczt.:…………………………miejscowość:………………………………………………

e-mail : …………………………………………………………………………………………………

Proszę zaznaczyć odpowiedni punkt:

1. Naprawa uszkodzenia □

2. Nowy taki sam model □

4. Zwrot kosztów zakupu * □

*) tylko w przypadkach gdy :

- naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów,

- sprzedawca nie wymienił rzeczy na nową albo rzeczy nie naprawił w odpowiednim czasie,

- wymiana albo naprawa narażałaby reklamującego na znaczne niedogodności

......................................................

Data i podpis Klienta

Kolumny i Sygnalizatory świetlno-dźwiękowe

  • 100% SatysfakcjiGwarantowana!
  • Szybka wysyłka24H
  • 99% dostępnych produktówTowar stale magazynowany
  • Kontakt 41 374 02 52   info@kolumnysygnalizacyjne.pl