Loading...

................................................                                                 ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

nazwa i adres przedsiębiorstwa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, iż zgodnie z obowiązującym prawem odstępuję od umowy zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

..............................

   podpis konsumenta

Kolumny i Sygnalizatory świetlno-dźwiękowe

  • 100% SatysfakcjiGwarantowana!
  • Szybka wysyłka24H
  • 99% dostępnych produktówTowar stale magazynowany
  • Kontakt 41 374 02 52   info@kolumnysygnalizacyjne.pl